பவளவிழாவை முன்னிட்டு இயற்கை விவசாயத் திட்டம்

பழைய மாணவர் சங்கத்தினூடாக ‘மரங்கள் வளர்ப்போம்’ அறக்கட்டளை நிதியத்தின் உதவியுடன் பாடசாலை விவசாயக் காணியை துப்பரவு செய்வதற்கும் பயன்தரு மரங்களை நடுவதற்கும் ஆரம்ப வேலைக்கான முற்பணமாக ருபா முப்பதாயிரம் வழங்கப்பட்டு வேலைத்திட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

எமது கல்லூரியில் எண்பதுகளிலும் அதற்கு முற்பட்ட காலங்களிலும் பயன்தரு மரங்கள், வெங்காயம், வாழை என பல்வேறு விவசாய நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அத்தோடு பால்மாடுகளும் வளர்க்கப்பட்டு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பால் மிக பயன்பட்டதை அன்றைய கால மாணவர்கள் நினைவுகூருவர்.
இடப்பெயர்வின் பின்னான காலங்களிலும் பல முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டும் வளப்பற்றாக்குறையால் இம்முயற்சி தாமதமானது. இப்போது பாடசாலைச் சமூகத்தினரால் மேற்படி செயல்திட்டம் பவளவிழா நிகழ்வோடு முனைப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *